Nhận URL kênh tùy chỉnh

Nếu đủ điều kiện, bạn có thể cung cấp cho người hâm mộ một địa chỉ web dễ nhớ, gọi là URL tùy chỉnh, cho kênh YouTube của mình. URL này sẽ có dạng yourName.cc.cc hoặc cc.cc/yourName.

Bạn có thể chọn URL tùy chỉnh dựa trên tên hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút gọn hiện tại của bạn hoặc tên trang web mà bạn đã liên kết.