Kumuha ng custom na URL ng channel

Kung kwalipikado, puwede mong bigyan ang mga tagahanga ng madaling tandaang web address, na tinatawag na custom na URL, para sa iyong channel sa YouTube. Magmumukha itong yourName.cc.cc o cc.cc/yourName.

Puwede kang pumili ng custom na URL batay sa iyong display name, username mo sa YouTube, anumang kasalukuyang vanity URL na mayroon ka, o pangalan ng iyong naka-link na website.